KVALITET

Kvalitetskontroll & Utveckling

Kvalitetsledningssystem

Genom att systematiskt kontrollera kemin i våra krombad säkerställer vi att kunders krav inte äventyras. Vi utför även förstörande provning genom att korrosionstesta detaljer. Vi erbjuder korrosionsprovning med både NSS och AASS.

Arboga Hårdkrom har idag en kvalitet enligt riktlinjerna i ISO 9001:2015.

MILJÖMiljöarbetet på Arboga Hårdkrom har alltid varit av högsta prioritet och vi uppfyller alla miljökrav som myndigheterna har ställt upp. Reningsverket är uppbygt som ett slutet system. Kromsyran som används vid hårdförkromning återanvänder vi kontinuerligt och därför behöver vi inte skicka iväg detta för destruktion.