HÅRDFÖRKROMNING

En förkromad detalj får en unik kombination av värdefulla egenskaper som hårdhet, motståndskraft mot värme, nötning och korrosion. För att uppnå ett perfekt slutresultat med dessa egenskaper måste förbehandlingen utföras lika noggrant som själva förkromningen. De tre länkarna i förkromningskedjan får alltid samma uppmärksamhet hos oss på Arboga Hårdkrom. Att den färdiga produkten motsvarar kundens krav kontrolleras kontinuerligt - i mikroskop och genom korrosionstester.

Fördelarna med en hårdförkromad detalj är:

- Hög hårdhet
- Låg friktion
- Ökad livsängd
- Minskade kassationer
- Till viss del även ett korrosionsskydd

FÖRBEHANDLING

För ett fullgott resultat vid hårdförkromningen är utgångsmaterialets kvalitet av största betydelse. Kromskiktets bärighet står tex i direkt proportion till den underliggande metallens hårdhet. Ytjämnheten på grundmaterialet är också ytterst betydelsefull, eftersom alla ojämnheter förstärks vid förkromningen och ökar risken för att få ett porigt kromskikt. Ett homogent och slaggfritt grundmaterial ger ett porfritt kromskikt, vilket förbättrar korrosionsskyddet.

HÅRDFÖRKROMNING

Hårdförkromningsprocessen består av flera steg. Avfettning, sköljning och elektrolytisk betning och därefter förkromning. Kromskiktets tjocklek anpassas till slutproduktens användningsområde.

EFTERBEHANDLING

Den slutliga finishen uppnås genom slipning, polering eller hening. Den avslutande specialvaxpoleringen ger en ytterligare förstärkning av korrosionsskyddet. Slutligen kontrolleras att den färdiga produkten uppfyller de förutbestämda kraven på ytfinhet och dimension.